Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học đối với sinh viên khóa K20 Ngành Quản trị kinh doanh, K17, K18, K19 và các khóa Cao đẳng học kỳ 2 năm học 2021-2022_Đợt 1_Lần 2

Phòng Đào tạo Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học đối với sinh viên khóa K20 Ngành Quản trị kinh doanh, K17, K18, K19 và các khóa Cao đẳng học kỳ 2 năm học 2021-2022_Đợt 1

Sinh viên xem và kiểm tra kết quả điểm tổng kết của Học kỳ 2, năm học 2021-2022 tại trang cá nhân của sinh viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, các bạn sinh viên vui lòng email đến phòng Đạo tạo: daotao@vku.udn.vn để được giải đáp. 
Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên hết ngày 06/9/2022. Sau thời gian này, mọi vấn đề của các bạn sinh viên sẽ không được giải quyết.

Danh sách sinh viên dự kiến Buộc thôi học - Trình độ Đại học: File đính kèm

Danh sách sinh viên dự kiến Cảnh báo kết quả học tập - Trình độ Đại họcFile đính kèm

Danh sách sinh viên Xin tạm dừng học tập: File đính kèm

Danh sách sinh viên dự kiến Buộc thôi học - Trình độ Cao đẳng: File đính kèm

Danh sách sinh viên dự kiến Cảnh báo kết quả học tập - Trình độ Cao đẳng: File đính kèm

 

 

Ghi chú:

Những sinh viên thuộc khóa K20 ngành CNTT và ngành CNKTMT, toàn bộ sinh viên khóa K21 và những sinh viên đang tham gia học tập trong học kỳ hè sẽ được xét ở đợt 2.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích