Thông báo v/v phúc khảo điểm thi kết thúc học phần - Học kỳ 1-2020-2021

"

Hiện nay, Phòng KT-ĐBCLGD đã công bố hầu hết điểm kết thúc các học phần của Khóa 17,18, 19 và một số học phần của Khóa 20

- Các bạn sinh viên theo dõi kết quả thi, nếu có thắc mắc và muốn phúc khảo điểm thi kết thúc thì điền vào mẫu tại link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_XLz7I3FIbYPlIUfZX2NVJDds1lgWcc_fmafd6efGZ0Yf0g/viewform?usp=sf_link

- Hạn cuối đăng ký phúc khảo: 19/03/2021

- Lưu ý: - Sinh viên phải xem xét kỹ về điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo.

            - Phải ghi rõ lý do phúc khảo, Phòng KT-ĐBCLGD chỉ xét những đơn có lý do chính đáng, hợp lý và sẽ thông báo cho sinh viên. Những SV nào được xét phúc khảo thì điền đơn theo mẫu đính kèm và nộp lại Phòng KT-ĐBCLGD.

            - Chỉ phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ và KHÔNG PHÚC KHẢO đối với những học phần thi VẤN ĐÁP (nếu có thắc mắc thì có thể trao đổi với GV giảng dạy hoặc chấm thi).

           - Điểm sau khi chấm phúc khảo sẽ là điểm cuối cùng của sinh viên (dù cao hay thấp).

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích