Thông báo vv nộp hồ sơ đợt Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra 2023_ Thi ngày 23/04/2023

Thông báo nhận hồ sơ đăng kí dự thi Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra năm 2023 đợt Tháng 4

Ngày bắt đầu nhận hồ sơ: 04/04/2023

Ngày kết thúc: 13/04/2023

 Ngày thi: 23/04/2023

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 - 2 phiếu đăng kí dự thi

 - 2 ảnh 3*4

 - Photo CMND/CCCD và thẻ sinh viên

 - Điền thông tin vào form https://docs.google.com/forms/d/1PsSXCIgTfmLpvEq8SoyvetD7yfzTTOnvgwiefgog0R4/edit

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích