Thông báo V/v nhận và trả giấy xác nhận sinh viên và giấy vay vốn 2019

"

THÔNG BÁO

VV NHẬN VÀ TRẢ GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN VÀ GIẤY VAY VỐN

Bước 1: Sinh viên truy cập vào website Khoa: http://sict.udn.vn/

Bước 2: Vào mục Tài nguyên à Tải Mẫu đơn để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy xác nhận sinh viên (để vay vốn Ngân hàng)

Bước 3: Điền thông tin cần thiết vào mẫu đơn và nộp tại VP Khoa B104

 

Lưu ý:

- Lịch nhận các loại giấy tờ: Thứ 2, thứ 3,  thứ 4 hàng tuần

- Lịch trả các loại giấy tờ: Thứ 5, thứ 6, hàng tuần

Theo quy định mới của Phòng công tác sinh viên: sinh viên khi lên nhận các loại giấy xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy xác nhận sinh viên (để vay vốn Ngân hàng) cần mang theo biên lai nộp học phí

 

                                                                                       

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích