Thông báo V/v kiểm tra tiếng Anh xếp lớp đầu vào cho sinh viên trúng tuyển năm 2021

Phòng Đào tạo thông báo V/v kiểm tra tiếng Anh xếp lớp đầu vào cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 cụ thể:

1. Thời gian và hình thức thi:

- Thời gian thi: ngày 30/9/2021 (thứ 5)

          + Ca 1: bắt đầu lúc 7h30

          + Ca 2: bắt đầu lúc 10h00

          + Ca 3: Bắt đầu lúc: 14h30

          + Ca 4: Bắt đầu lúc: 15h30

Sinh viên có mặt tại phòng thi trực tuyến trước giờ thi 30 phút để làm các thủ tục trước khi thi.

- Thi trực tuyến trên hệ thống thi của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

2. Đối tượng dự thi:

Tất cả sinh viên chính quy nhập học năm 2021 đều phải dự kiểm tra tiếng Anh đầu vào, ngoại trừ các sinh viên thuộc diện được miễn do đã có các chứng chỉ tiếng Anh (Tham khảo phụ lục kèm theo).

Các chứng chỉ ngoại ngữ (được tham chiếu tại phụ lục có giá trị 24 tháng kể từ ngày cấp đến ngày xét miễn, hoặc từ ngày tổ chức thi đến ngày xét miễn (đối với các chứng chỉ không có ngày cấp).

3. Danh sách thi và phòng thi: Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên trang đào tạo của trường tại địa chỉ:  http://daotao.vku.udn.vn/  trước ngày 29/09/2021.

4. Đề thi: đề thi đảm bảo đánh giá tương đối chuẩn xác năng lực ngoại ngữ tại thời điểm dự thi của sinh viên theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính gồm Nghe hiểu: 25 câu; Ngữ pháp thực hành và đọc hiểu: 40 câu; Kiến thức đàm thoại: 20 câu; Kỹ năng viết: 07 câu chuyển đổi câu và 08 câu viết lại câu, giữ nguyên nghĩa.

Thang điểm chấm thi sau khi quy đổi là 159 điểm.

Cụ thể sinh viên xem tại File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích