Thông báo V/v đăng ký thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên năm 2022

Phòng KT&ĐBCL thông báo v/v đăng ký thi khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên năm 2022

 1. Đối tượng dự thi: Sinh viên tất cả các khóa

2. Ngày thi: Chủ nhật ngày 06/3/2022 (đợt thi tháng 3)

3. Hình thức thi: Thi trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ

4. Đăng ký thi online + Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng KT&ĐBCL - VKU

5. Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: từ 21/2/2022 đến 25/2/2022

6. Lệ phí thi: 350.000đ/thí sinh/lượt thi

7. Cách thức đăng ký: xem chi tiết tại link https://by.com.vn/Kc4wJc

 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng KT&ĐBCL qua email: kt_dbcl@vku.udn.vn, fanpage:https://www.facebook.com/ktdbclvku hoặc số điện thoại: 0236.6 277 868/0236.3 981 368 (trong giờ hành chính)

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích