Thông báo Về việc xét giao Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018, 2017 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học học kỳ 1, năm học 2022-2023 (cập nhật ngày 15/9/2022)

Phòng Đào tạo thông báo

* Điều kiện để giao Đồ án tốt nghiệp:

- Sinh viên đăng ký và tham gia học phần Thực tập tốt nghiệp;

- Sinh viên đăng ký Đồ án tốt nghiệp;

- Số tín chỉ còn nợ không quá 10 tín chỉ.

* Danh sách sinh viên xét giao Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018, 2017 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính trình độ đại học học kỳ 1, năm học 2022-2023 sinh viên xem tại File đính kèm

Nếu có bất kỳ thắc mắc, các bạn sinh viên vui lòng email đến phòng Đạo tạo: daotao@vku.udn.vn để được giải đáp. Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên hết ngày 15/9/2022. Sau thời gian này, mọi vấn đề của các bạn sinh viên sẽ không được giải quyết.

Phòng Đào tạo./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích