Thông báo về việc triệu tập sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021

"

Thực hiện Kế hoạch số: 459/KH-ĐHVH ngày 09/11/2020 về việc Tổ chức Lễ khai giảng Năm học 2020 - 2021 và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn;

Phòng Công tác sinh viên gửi đến Các Khoa; Tổ; GVCN-CVHT thông báo triệu tập sinh viên các lớp dự buổi lễ; (Có thông báo đính kèm).

Lưu ý: Các lớp lập danh sách sinh viên là Ban cán sự lớp; Ban chấp hành chi Đoàn tham dự Lễ sáng thứ 3, ngày 17/11/2020 nộp về Phòng Công tác sinh viên tại phòng D102 - Khu K) chậm nhất vào sáng thứ 2 ngày 16/11/2020 ( Cô Nga). Riêng các lớp Khóa 20 Phòng đã in danh sách điểm danh sẽ phát tại buổi Lễ.

Trân trọng!

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích