Thông báo Về việc triển khai Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2017 và Thực tập doanh nghiệp cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kế hoạch triển khai Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2017 và Thực tập doanh nghiệp cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính sinh viên xem file đính kèm.

Thời gian thực tập:

- Đối với Thực tập doanh nghiệp cho sinh viên khóa 2019: Thời gian thực tập tại cơ sở (trực tiếp hoặc trực tuyến) là 60 giờ (1 tín chỉ). Sinh viên thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/06/2021 đến ngày 01/08/2021.

- Đối với Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2017: Thời gian thực tập tại cơ sở (trực tiếp hoặc trực tuyến) là 180 giờ (3 tín chỉ). Sinh viên thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21/06/2021 đến ngày 19/9/2021.

Sinh viên chú ý theo dõi thông báo kế hoạch thực tập cụ thể của Khoa để thực hiện.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích