THÔNG BÁO về việc triển khai dạy, học trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021-2022

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử thông báo về việc triển khai dạy, học trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021-2022 sinh viên xem tại File đính kèm.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống sinh viên xem tại: đây

1. Thời gian bắt đầu dạy, học

- Khóa 2017 bắt đầu học từ tuần 1 (ngày 02/8/2021), các khóa còn lại (khóa 2018, khóa 2019, khóa 2020) bắt đầu học từ tuần 2 (ngày 09/8/2021) cho đến khi có thông báo mới.

2. Thời khóa biểu các lớp học phần day, học trực tuyến:

- Giảng viên và sinh viên đăng nhập vào trang đào tạo của Trường http://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 1, năm học 2021-2022. (Chú ý chọn học kỳ tương tác là HK 1 năm học 2021-2022)

- Giảng viên, sinh viên thực hiện việc giảng dạy và học tập theo thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2021-2022 đã công bố.

3. Nội dung

Triển khai dạy học trực tuyến dựa trên các nền tảng hiện có của Trường gồm:

- Hệ thống elearning của nhà trường tại địa chỉ: elearning.vku.udn.vn.

- Dạy học trực tuyến bằng Google Meet với email @vku.udn.vn đã cấp.

- Hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: daotao.vku.udn.vn.

4. Đối với sinh viên

Để tổ chức hiệu quả việc học tập trực tuyến, sinh viên phải:

- Tham gia đầy đủ các buổi học/thảo luận, hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập và các yêu cầu cụ thể khác của giảng viên.

- Thực hiện đánh giá lớp học phần theo quy định của Nhà trường.

- Trước mỗi buổi học sinh viên vào hệ thống elearning để lấy đường dẫn (link) vào phòng học trực tuyến. Trong trường hợp không thể vào phòng học trực tuyến, sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên để được hỗ trợ.

Khoa KTS&TMĐT

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích