Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập tập trung (trực tiếp tại trường) từ ngày 04/04/2022

 

Căn cứ theo kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn tại cuộc họp sáng 01/04/2022 về việc triển khai công tác đào tạo, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo từ ngày 04/04/2022 sinh viên toàn trường sẽ đến trường để tham gia học tập trung (trực tiếp tại trường).

        Lưu ý: 

- Sinh viên học trực tiếp tại trường phải tuân thủ:

          + Khai báo, cung cấp chính xác thông tin dịch tễ cho Nhà trường và địa phương theo yêu cầu;

+ Khai báo tình trạng tiêm vắc-xin trên hệ thống khai báo của Nhà trường do Phòng Công tác sinh viên đã thông báo;

+ Tiêm đầy đủ vắc-xin theo yêu cầu của ngành y tế (ít nhất từ 2 mũi trở lên) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng;

+ Tuân thủ nghiêm các quy định phòng và chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cấp có liên quan;

- Đối với các trường hợp sinh viên thuộc diện F0: Tiếp tục điều trị tại nhà hoặc cơ sở y tế, khai báo thông tin lên hệ thống đào tạo (daotao.vku.udn.vn/sv), sau 07 ngày nếu không bị dương tính thì đến trường học tập trung bình thường.

 

(https://vku.udn.vn)

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích