Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-ĐHVH ngày 24/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn về việc tổ chức cho sinh viên toàn trường học tập trung sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên toàn trường học tập trung sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau

I. Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 06/02/2022 (tuần 26 và 27)

II. Tổ chức giảng dạy và học tập sau tết Nguyên đán Nhâm Dần

1. Đối với sinh viên các khóa K18, 19, 20

- Từ 07/02 - 19/02/2022 (tuần 28 và 29): tiếp tục tổ chức hiệu quả việc giảng dạy và học trực tuyến.

- Từ 21/02/2022: học tập trung trực tiếp tại trường.

2. Đối với sinh viên K21

- Từ 07/02 - 26/02/2022 (tuần 28 - 30): sinh viên tham gia thi trực tuyến theo kế hoạch của Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục. Trường hợp các sinh viên không đảm bảo điểu kiện thiết bị để thi trực tuyến thì tham gia thi theo hướng dẫn của Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục.

- Từ 28/02/2022: học tập trung trực tiếp tại trường.

* Việc đăng ký lưu trú tại KTX khi trở lại học tập trung tại Trường:

Sinh viên có nhu cầu lưu trú tại Ký túc xá trước thời điểm học tập trung nêu trên, cần trực tiếp liên hệ với Tổ Quản lý Ký túc xá và Phục vụ cộng đồng qua trang facebook https://www.facebook.com/KTXVKU hoặc các số điện thoại 0963.880.399 (Cô Nguyễn Thị Minh), 0985.541.079 (Thầy Nguyễn Văn Hưng).

II. Các điều kiện giảng dạy và học tập đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên

Cán bộ giảng viên và sinh viên khi tham gia các hoạt động giảng dạy và học tập trực tiếp tại Trường cần đảm bảo:

1. Đối với giảng viên

Giảng viên dạy trực tiếp hoặc vừa trực tuyến, vừa trực tiếp tại trường khi:

- Phường Hòa Quý là nơi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đặt trụ sở có cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 hoặc 3.

- Giảng viên tham gia giảng dạy đã tiêm 2 mũi vắc-xin trở lên hoặc mũi 1 ít nhất sau 14 ngày và lưu trú trên địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 hoặc 3.

Trường hợp đặc biệt: Nếu Phường Hòa Quý có cấp độ dịch ở cấp độ 4 thì Nhà trường sẽ thông báo cho giảng viên, sinh viên tổ chức dạy và học trực tuyến.

- Giảng viên tham gia giảng dạy lưu trú trên địa bàn có cấp độ dịch ở cấp độ 4 thì sẽ thực hiện giảng dạy trực tuyến.

Trường hợp giảng viên không thể giảng dạy trực tiếp/trực tuyến do thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch (cách ly tập trung…) thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 1419/KH-ĐHVH ngày 23/11/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

2. Đối với sinh viên

- Sinh viên cư trú trên địa bàn có cấp độ dịch ở cấp độ 1, 2 hoặc 3 phải đến trường học tập trực tiếp. Sinh viên học trực tiếp tại trường phải tuân thủ:

+ Khai báo, cung cấp chính xác thông tin dịch tễ cho Nhà trường và địa phương theo yêu cầu;

+ Khai báo tình trạng tiêm vắc-xin trên hệ thống khai báo của Nhà trường do Phòng Công tác sinh viên đã thông báo;

+ Tiêm đầy đủ vắc-xin theo yêu cầu của ngành y tế (ít nhất từ 2 mũi trở lên) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng;

+ Tuân thủ nghiêm các quy định phòng và chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cấp có liên quan;

+ Thực hiện việc khai báo y tế theo một trong các cách sau:

o   Khai báo y tế của TP. Đà Nẵng: https://khaibaoyte.danang.gov.vn/

o   Khai báo y tế trên các ứng dụng khai báo y tế điện tử toàn dân.

o   Khai báo y tế của Trường: http://vku.udn.vn/khaibaoyte

o   Hoặc quét mã QR Code được bố trí ngay tại khu vực cổng để khai báo y tế.

Sau khi khai báo, sinh viên chụp màn hình giao diện khai báo để Bảo vệ và Tổ y tế kiểm tra trước khi vào Trường. Sinh viên không khai báo y tế sẽ không được vào Trường.

- Riêng đối với sinh viên thuộc các địa phương đang áp dụng cấp độ 4 hoặc chưa được tiêm vắc-xin: Tiếp tục ở nhà và học tập trực tuyến theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và các Khoa.

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích