Thông báo về việc thu tiền Giáo dục quốc phòng của sinh viên khóa 21

- Căn cứ vào danh sách đăng ký của sinh viên khóa 21: File đính kèm

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Đại học Khóa 21 thực hiện nộp tiền Giáo dục Quốc phòng như sau:

1.         + Mức thu: 700.000 đồng/sinh viên

   + Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VA TT VIET HAN)

   + Số tài khoản: 2015201003628

   + Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

   + Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, GDQP 2022

         Ví dụ: 21IT001, Nguyen Van A, 21IT1, GDQP 2022

3.      - Thời gian nộp: Từ ngày 17/05/2022- 24/05/2022

*Lưu ý: Sinh viên nộp tiền đúng theo thời gian trên nếu quá thời gian sẽ không có tên trong danh sách.

 

 Trân trọng.

 

P. KH-TC

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích