Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ Đại học Khóa 21

1.      1. Học phí:

Chương trình đào tạo đại trà chính quy trình độ đại học

Mức thu

Khối khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ

337.000 đồng/tín chỉ

Khối khoa học xã hội, kinh tế

310.000 đồng/tín chỉ

 

 

 

 

 

               2. Hình thức nộp: Nộp từ tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới các hình thức (có kèm theo hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng):

Hình thức 1: Nộp tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill Payment)

Hình thức 2: Nộp qua kênh nhờ thu tự động, sinh viên thực hiện các bước sau:

- Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn của Ngân hàng.

Hình thức 3: Nộp qua kênh E - Mobile Banking: File đính kèm

Hình thức 4: Nộp qua kênh Internet Banking

*Hướng dẫn chi tiết: File đính kèm

 3. Thời gian nộp: Từ ngày 28/03/2022- 30/04/2022

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra hệ thống để biết chính xác số tiền học phí phải nộp.

- Sinh viên thuộc diện tuyển sinh riêng, sinh viên được khen thưởng đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo dõi thông báo của P.KHTC và P.CTSV để biết chính xác số tiền học phí phải nộp.

- Sau khi nộp tiền học phí, sinh viên phải lưu lại minh chứng nộp tiền xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

- Đối với các sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị liên hệ P.CTSV trước thời hạn trên để được hướng dẫn giải quyết gia hạn.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo như thông báo trên.

Sau thời gian quy định trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ bị loại khỏi lớp học phần và không có tên trong danh sách thi cuối kỳ.

Trân trọng.

P. KHTC

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích