Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên các khóa

   Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện nộp học phí học kỳ I năm học 2022 – 2023 như sau:

1.      1. Học phí:

STT Chương trình đào tạo đại trà chính quy trình độ đại học Mức thu
1 Khối ngành III – Hệ cử nhân: Kinh doanh và quản lý  
  -    Khóa TS 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 381.300 đồng/tín chỉ
  -    Khóa TS 2020 375.500 đồng/tín chỉ
2 Khối ngành V – Hệ kỹ sư: Máy tính và CNTT, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật  
  -     Khóa TS 2017, 2018, 2019 410.500 đồng/tín chỉ
  -     Khóa TS 2020 415.800 đồng/tín chỉ
  -     Khóa TS 2021 413.100 đồng/tín chỉ
  -     Khóa TS 2022 392.900 đồng/tín chỉ
3 Khối ngành V – Hệ cử nhân: Máy tính và CNTT, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật  
  -    Khóa TS 2022 440.000 đồng/tín chỉ

2.      2. Hình thức nộp:

-     Nộp từ tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam dưới các hình thức (có kèm theo hướng dẫn cụ thể của ngân hàng):

+ Hình thức 1: Nộp tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill payment).

+ Hình thức 2: Nộp qua kênh nhờ thu tự động, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng.

+ Hình thức 3: Nộp qua kênh E – Mobile Banking.

+ Hình thức 4: Nộp qua kênh Internet Banking.

*Hướng dẫn chi tiết:

+ Thông tin tài khoản thu học phí: File đính kèm

+ Nộp trên ứng dụng Ngân hàng Agribank: File đính kèm

3.      3. Thời gian nộp:

-     Từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 26/9/2022.

Lưu ý:

-  - Sinh viên kiểm tra đăng ký khối lượng tín chỉ để biết chính xác số tín chỉ phải nộp.

-  - Sau khi nộp tiền học phí, sinh viên vào hệ thống đào tạo kiểm tra tình trạng đã nộp học phí của mình. Sinh viên phải lưu lại minh chứng nộp tiền xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

-  - Sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn, giảm học phí theo quyết định của Nhà trường liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Công tác sinh viên để biết chính xác số tiền học phí phải nộp.

-  - Đối với sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị liên hệ Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn trước thời hạn trên để được hướng dẫn gia hạn nộp học phí.

   Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

 

Trân trọng./.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích