Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

"

 

Tổ đào tạo gửi "Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019" trong file đính kèm. Đề nghị các bạn theo dõi và nộp học phí đúng qui định.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích