Thông báo về việc thu các khoản tiền ở Ký túc xá sinh viên Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện nộp tiền ở KTX năm học 2022-2023 như sau:

 

1. Tiền ở KTX (1 học kỳ - 5 tháng):

 

Nội dung

Đơn giá 

Mức thu (đồng)

Ghi chú

Phòng ở KTX (Phòng ở dịch vụ)

700.000 đồng/tháng

700.000

Thu theo học kỳ, tháng nộp vào đầu kỳ, tháng

Phòng ở KTX (5 tháng)

100.000 đồng/tháng

500.000

Thu theo học  kỳ, nộp vào đầu kỳ

Thế chấp tài sản

100.000 đồng/năm học

100.000

Thu đầu kỳ, hoàn trả lại tiền TCTS khi SV kết thúc hợp đồng

Tiền nước - 5m3/tháng (5 tháng)

5.488 đồng/tháng

137.200

Thu theo học  kỳ, nộp vào đầu kỳ

Tiền điện (Thu theo số phát sinh từng tháng)

 

 

Thu từ ngày 05 đến ngày 15 của tháng liền kề (Sau ngày 15 là cắt điện)

            

2. Hình thức nộp:  Nộp tiền vào tài khoản của Trường

 

Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Số tài khoản:  2015201003628

Tại ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Chính - Nam Đà Nẵng

Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, KTX, nước, TCTS (nếu có).

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có MSV 20BA0001, có tổng số tiền phải nộp 737.200 đồng bao gồm: Tiền ở phòng KTX trong 5 tháng: 500.000đ, tiền nước 5 tháng: 137.200đ, tiền thế chấp tài sản: 100.000đ  đồng. Thực hiện nộp tiền như sau:

Cú pháp: 20BA0001, Nguyen Van A, KTX, nuoc,TCTS

Nộp đúng số tiền 737.200 đồng. Không được làm tròn số.

3. Thời gian nộp:    Từ ngày 02/8/2022- 20/8/2022

 

Lưu ý:

-  Sinh viên kiểm tra hệ thống để biết chính xác số tiền phải nộp.

-  Sinh viên đã nộp tiền Thế chấp tài sản thì không cần phải nộp nữa.

-  Sau khi nộp tiền, sinh viên phải lưu lại minh chứng nộp tiền xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

- Đối với các sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị liên hệ Tổ KTX Trường ĐH CNTT&TT Việt Hàn trước thời hạn trên để được hướng dẫn giải quyết.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo như thông báo trên.

 

Trân trọng.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích