Thông báo về việc nộp tiền điện, tiền phòng ở dịch vụ tại ký túc xá VKU

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo đến toàn thể sinh viên ở Ký túc xá của Trường thực hiện nộp tiền điện và tiền phòng ở dịch vụ từng tháng như sau:

I. Nội dung:

1. Đối với tiền điện hàng tháng:  

            Căn cứ vào danh sách tiêu thụ điện hàng tháng của Tổ Quản lý ký túc xá- Phục vụ cộng đồng;trưởng phòng ở đại điện thực hiện việc nộp tiền điện hàng thángcho phòng mình vào tài khoản của Trường theo cú pháp đã cho.

2. Đối với tiền phòng ở dịch vụ:

            Sinh viên ở phòng dịch vụ thực hiện nộp tiền hàng tháng vào tài khoản của Trường theo cú pháp đã cho.

II. Hình thức nộp:

Nộp tiền vào tài khoản Trường theo các thông tin cụ thể sau:

Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Số tài khoản: 2015201003628

Tại ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính - Nam Đà Nẵng

1. Đối với tiền điện hàng tháng:  

Nội dung nộp theo cú pháp:  Họ và tên, MSV, P(số phòng ở), dien T(tháng phải nộp).2022

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có mã sinh viên 21IT017 là Trưởng phòng đại diện của Phòng 1.201, sẽ nộp tiền theo cú pháp:Nguyen van A, 21IT017, P1.201, dienT4.2022

2. Đối với tiền phòng ở dịch vụ:

Nội dung nộp theo cú pháp:  Họ và tên, MSV, P(số phòng ở), Tiền phòng (tháng phải nộp).2022

Ví dụ: Sinh viên Trần Văn B, có mã sinh viên 21IT019 hiện ở phòng B3.215, sẽ nộp tiền theo cú pháp:Tran van B, 21IT019, B3.215, Tien phong T4.2022

III. Thời gian nộp:

Từ ngày 05-15 hàng tháng

1. Đối với tiền điện hàng tháng: Nếu sau ngày 15, phòng nào không nộp thì Nhà trường tiến hành ngừng cung cấp điện.

2. Đối với tiền phòng ở dịch vụ: SV không nộp sẽ thực hiện theo quy định của KTX.

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra hệ thống phần mềm ký túc xá để biết chính xác số tiền điện, tiền phòng ở dịch vụ phải đóng trong tháng;

- Sau khi nộp tiền điện, tiền phòng ở dịch vụ sinh viên phải lưu lại minh chứng xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo như thông báo trên.

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích