Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ cách ly của Lưu học sinh Lào diện thành phố tài trợ

Phòng kế hoạch - Tài chính Thông báo về thời gian và địa điểm nhận tiền như sau:

- Thời gian nhận: Sáng thứ sáu ( ngày 11/06/2021)  từ 8h00-11h30.

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính (Phòng A.107 - Khu V).

 Lưu ý: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên (Bản photo và Bản gốc) đế nhận tiền.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích