Thông báo về việc mở lớp học lại/cải thiện học kỳ hè - Năm học 2021 - 2022

Phòng Đào tạo thông báo về việc mở lớp học lại/học cải thiện học kỳ hè năm học 2021 – 2022 như sau:

1.    1. Thời gian đăng ký: từ 06/06/2022 đến 10/06/2022.

2.    2. Thời gian học: từ 20/06/2022 đến 31/07/2022.

3.    3. Cách thức đăng ký:

- Bước 1: Đăng nhập https://daotao.vku.udn.vn --> Chọn Đăng ký tín chỉ --> Khảo sát mở lớp --> Chọn Đề nghị mở lớp với các học phần cần đăng ký học lại/cải thiện.

- Bước 2: Theo dõi thông tin mở lớp từ phòng Đào tạo qua e-mail và trang thông báo của nhà trường.

- Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường đúng thời gian quy định và tham gia học tập theo lịch học được thông báo.

4.    4. Hình thức học: học tập trung tại trường.

5.    5. Học phí: Mức học phí: áp dụng chung cho năm học 2021-2022, cụ thể:

-       - Khoa học xã hội, kinh tế: 310.000 đồng/tín chỉ.

-       - Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ: 337.000 đồng/tín chỉ

-       - Thời gian nộp: từ 14/06/2022 đến 17/06/2022

-       - Hình thức nộp học phí: Nộp học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin cụ thể sau:

+ Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

+ Số tài khoản: 2015201003628

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng.

+ Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Học phí hè môn …. (Viết tắt môn nộp học phí)

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích