Thông báo về việc mở lớp học kỳ hè – Năm học 2020 - 2021

Nhà trường thông báo về việc tổ chức các lớp học phần học kỳ hè như sau:

1. Tổ chức đăng ký và mở lớp

- Thời gian đăng ký: từ 08/06/2021 đến 13/06/2021.

Các sinh viên có nhu cầu học lại/học cải thiện, truy cập tài khoản trên http://daotao.vku.udn.vn để thực hiện đăng ký.

- Thời gian học dự kiến: từ 21/06/2021 đến 08/08/2021.

- Hình thức học: học online hoặc trực tiếp tùy thuộc vào tình hình thực tế.

2. Học phí:

- Mức học phí: áp dụng chung cho năm học 2020-2021.

- Thời gian đóng học phí: từ ngày 15/06/21 đến hết ngày 20/6/2021 (đối với các học phần có mở lớp).

3. Một số lưu ý:

- Nhà trường chỉ mở lớp học phần căn cứ vào dữ liệu sinh viên đăng ký học trên hệ thống của nhà trường và cho các lớp có đủ số lượng sinh viên đăng ký;

- Sau ngày 20/06/2021, sinh viên nợ học phí hè 2021 sẽ bị khóa website. 

- Không cho rút học phần đăng ký học học kỳ hè 2021.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích