Thông báo về việc mở lớp học hè năm học 2021

Nhà trường thông báo về việc tổ chức mở lớp học kỳ hè năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Danh sách các lớp được mở:

1. Lập trình hướng đối tượng và Java cơ bản (3 TC)

2. Công nghệ web nâng cao (3TC)

3. Đại số (2TC)

4. Hệ thống số (2TC)

II. Thời gian học: từ 01/07/2021 đến 08/08/2021. Lịch học sẽ được thông báo cụ thể sau khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí với nhà trường trong thời gian quy định.

III. Hình thức học: học online.

IV. Học phí:

1. Mức học phí: áp dụng chung cho năm học 2020-2021, cụ thể:

+ Khoa học xã hội, kinh tế: 310.000 đồng/tín chỉ.

+ Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ: 337.000 đồng/tín chỉ

2. Thời gian đóng học phí: đến hết ngày 30/06/2021. Các sinh viên đã đăng ký học khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường.

3. Hình thức nộp học phí: Nộp học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin cụ thể sau:

+ Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VÀ TT VIET HAN)

+ Số tài khoản: 2015201003628

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng.

+ Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Học phí hè môn …. (Viết tắt môn nộp học phí)

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A đăng ký học cải thiện môn Lập trình hướng đối tượng (LTHDT)

Cú pháp nộp tiền: 19IT999, Nguyễn Văn A, 20IT1, Học phí hè môn LTHDT.

sinh viên chọn chế độ Chuyển thường khi dùng Internet banking  

Trân trọng./.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích