Thông báo về việc mở lớp Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phòng Đào tạo thông báo mở bổ sung lớp Chủ nghĩa xã hội khoa học - học kỳ 2 năm học 2021-2022, như sau:

1. Thời gian học: Từ tuần 28 đến tuần 38
2. Giảng viên giảng dạy: ThS. Lương Xuân Thành
3. Lịch học: thứ 5, tiết 678, phòng K.A313
 
Các sinh viên chưa đăng ký thực hiện đăng ký bổ sung tại địa chỉ https://forms.gle/ferMZFPMav6ZTS1A7
 
 
 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích