Thông báo về việc Lưu học sinh Lào nhận học bổng tài trợ HK II năm học 2021 - 2022

 - Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến lưu học sinh Lào có tên trong danh sách sau đến nhận học bổng tài trợ của HK II (2021 - 2022):

   + Danh sách: File đính kèm

 - Thời gian nhận tiền: Từ ngày 19/05/2022 (Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

   + Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30;

   + Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.

 - Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.107 - Khu V), Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Gặp cô Thân)

*Lưu ý:

 - Sinh viên đến nhận tiền mang theo Hộ chiếu/Thẻ sinh viên bản photo để nộp và bản gốc để đối chiếu.

 

   Trân trọng.

 

P.KH-TC

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích