Thông báo về việc hoàn trả tiền lệ phí ký túc xá cho sinh viên Khóa 21 học kỳ II năm học 2021 - 2022

Căn cứ quyết định số 1473/QĐ-ĐHVH ngày 22/11/2022 về việc xét miễn phí chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá học kỳ II năm học 2021 - 2022, Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách sau (liên kết đính kèm) thực hiện kiểm tra thông tin cá nhân, số tài khoản (tài khoản Thẻ sinh viên liên kết ngân hàng Agribank trường đã mở cho sinh viên) để nhận lại tiền ở ký túc xá đã nộp.

Thời hạn điều chỉnh: hết ngày 02/12/2022

Liên kết: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_koEPjwm7EyB1sd1cpoqhiwhganiEJUd/edit#gid=3903676

Trân trọng./.

 

P.KHTC

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích