Thông báo về việc hoàn trả tiền cược tài sản đợt 1 năm 2022

 Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến sinh viên về việc hoàn trả tiền cược tài sản đợt 1 năm 2022:

 - Danh sách sinh viên nhận hoàn trả đợt 1: File đính kèm

 - Thời gian nhận tiền: Từ ngày 18/08/2022 (Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

   + Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30;

   + Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00.

 - Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.107 - Khu V), Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Gặp cô Thân)

*Lưu ý:

- Sinh viên đến nhận tiền mang theo Thẻ sinh viên bản photo để nộp và bản gốc để đối chiếu.

- Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch - Tài chính theo địa chỉ Email: kehoachtaichinh@vku.udn.vn để được giải đáp và điều chỉnh nếu có sai sót.

 

 Trân trọng.

 

P.KH-TC

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích