Thông báo về việc hoàn trả tiền cược lễ phục tốt nghiệp năm 2022

 Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến sinh viên về việc hoàn trả tiền cược lễ phục tốt nghiệp năm 2022:

  - Danh sách sinh viên nhận hoàn trả đợt 1: File đính kèm

  - Sinh viên đã nộp tiền không có tên trong danh sách hoàn trả trên vui lòng cung cấp số tài khoản cá nhân về Phòng Kế hoạch - Tài chính để nhận hoàn trả vào đợt sau:

   + SĐT: 0236.3667.114

   + Email kehoachtaichinh@vku.udn.vn

 Trân trọng.

 

P.KH-TC

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích