Thông báo về việc hoàn trả Miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021 Và Tuyển sinh riêng học kỳ II năm học 2020 - 2021

Căn cứ:

- Quyết định số 89/QĐ-ĐHVH & 90/QĐ-ĐHVH ngày 27/01/2021

- Quyết định số 385/QĐ-ĐHVH & 386/QĐ-ĐHVH ngày 04/05/2021

- Quyết định số 165/QĐ-ĐHVH ngày 09/03/2021

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc hoàn trả số tiền nộp thừa của sinh viên thuộc diện Miễn, giảm học phí Và Tuyển sinh riêng học kỳ II năm học 2020 - 2021

Số tiền hoàn trả sẽ được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân Agribank của sinh viên trong ngày 8 - 9 tháng 07 năm 2021.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ đến Phòng Kế hoạch - Tài chính (Số điện thoại: 0236.3667.114 - Gặp thầy Thành).

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích