Thông báo về việc hoàn trả học phí các học phần tiếng Anh được miễn đối với sinh viên Khóa 2020

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-ĐHVH Về việc cho phép miễn học các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên nhập học khóa 2020 ngày 20/11/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông  Việt –Hàn, Phòng Kế hoạch –Tài chính thông báo về việc hoàn trả học phí các học phần tiếng Anh được miễn như sau:

1.      1, Danh sách sinh viên nhận lại học phí: Theo danh sách đính kèm

2.      2, Thời gian hoàn trả học phí: Sinh viên nhận học phí hoàn trả tại Phòng Kế hoạch tài chính vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần từ ngày (13/4/2021 đến 27/4/2021). Buổi sáng từ 8h00-11h30, Buổi chiều từ 14h00-17h00.

 Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên đến nhận tiền hoàn trả.  

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích