Thông báo về việc hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên Khóa 2018 (Đã chỉnh sửa)

  Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến tất cả sinh viên Khóa 2018 thực hiện hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 để được cập nhật vào danh sách thi:

- Thông tin nộp học phí:

  + Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

  + Số tài khoản: 2015201003628

  + Tại: Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Chính, Nam Đà Nẵng.

  + Nội dung chuyển khoản: Mã sinh viên , Họ và tên , Lớp , Học phí HK I năm học 2022 - 2023

- Hướng dẫn chi tiết: File đính kèm

- Hướng dẫn thanh toán qua App ngân hàng Agribank: File đính kèm 

  Khuyến khích: Sinh viên nộp qua app Agribank theo hướng dẫn để được cập nhật tự động vào hệ thống Đào tạo

- Thời hạn nộp học phí: Hết ngày 10/09/2022

*Lưu ý: Sinh viên khóa 18 tự kiểm tra lại tình trạng học phí HK I (2022 - 2023) đã được cập nhật trên hệ thống Đào tạo, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để được giải đáp và điều chỉnh nếu sai sót:

- SĐT: 0236.3.667.114

- Email: kehoachtaichinh@vku.udn.vn

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích