Thông báo về việc gia hạn nộp tiền Giáo dục Quốc phòng của sinh viên khóa 21

- Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến sinh viên Khóa 21 thực hiện nộp tiền Giáo dục Quốc phòng  bổ sung:

   + Mức thu: 700.000 đồng/sinh viên

   + Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VA TT VIET HAN)

   + Số tài khoản: 2015201003628

   + Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

   + Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, GDQP 2022

         Ví dụ: 21IT001, Nguyen Van A, 21IT1, GDQP 2022

- Thời han nộp bổ sung: Đến hết ngày 25/06/2022

*Lưu ý: Sau thời hạn trên, sinh viên chưa thực hiện nộp tiền Giáo dục Quốc phòng sẽ không có tên trong danh sách học. Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch - Tài chính theo SĐT: 0236.3667.114 hoặc Email: kehoachtaichinh@vku.udn.vn để được giải quyết.

 Trân trọng.

 

P. KH-TC

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích