Thông báo về việc gia hạn đăng ký học học kỳ hè năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo về việc gia hạn đăng ký học học kỳ hè năm học 2020-2021 như sau:

1. Tổ chức đăng ký

- Thời gian gia hạn đăng ký: từ 14/06/2021 đến 20/06/2021. Các sinh viên có nhu cầu học lại/học cải thiện khẩn trương truy cập tài khoản trên http://daotao.vku.udn.vn để thực hiện đăng ký.

- Thời gian nộp học phí và tổ chức chức lớp học: nhà trường sẽ thông báo cụ thể qua mail về thời gian nộp học phí và thời gian học đối với các lớp được mở (dự kiến từ 21/06/2021, Mức học phí áp dụng chung cho năm học 2020-2021).

- Hình thức học: học online hoặc trực tiếp tùy thuộc vào tình hình thực tế.

2. Một số lưu ý:

- Nhà trường chỉ mở lớp học phần căn cứ vào dữ liệu sinh viên đăng ký học trên hệ thống của nhà trường và cho các lớp có đủ số lượng sinh viên đăng ký. Sinh viên theo dõi mail để nắm thông tin các lớp được mở.

- Các sinh viên nợ học phí học kỳ hè sẽ bị khóa website.

- Không cho rút học phần đăng ký học học kỳ hè 2021.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích