Thông báo: Về viêc đăng ký thông tin sinh viên không về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thông tin sinh viên không về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Thực hiện công văn số 4417/ĐHĐN-HSSV ngày 24/12/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

Nhằm thống kê danh sách và số lượng sinh viên không về quê đón tết Nguyên đán năm 2022 (gồm sinh viên nội trú ở ký túc xá, sinh viên ngoại trú và lưu học sinh). Phòng Công tác sinh viên thông báo một số nội dung như sau:

         1. Cách thức đăng ký theo cá nhân:

         Phòng Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên không về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 thì đăng ký thông tin vào link sau:

         Link đăng ký: https://forms.gle/CF7P1bxX1fUCjAmo8

         2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/01/2021

         Trên đây là nội dung thông báo về việc đăng ký thông tin sinh viên không về quê đón tết Nguyên đán năm 2022. Kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa; Tổ Cơ bản chỉ đạo Giảng viên chủ nhiệm phối hợp với phòng Công tác sinh viên thông báo đến lớp được biết và triển khai thực hiện.

         Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích