Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện - Học kỳ I năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện như sau:

1.    Hình thức đăng ký:  đăng ký trực tuyến tại website http://daotao.vku.udn.vn

 Trường hợp sinh viên không lựa chọn được lịch học phù hợp hoặc đã hết chỗ đăng ký sinh viên gửi đơn đăng ký theo mẫu (download tại http://vku.udn.vn/tai-nguyen/phong-dao-tao/9-don-xin-hoc-ghep-.html) về e-mail dangkytinchi@vku.udn.vn để được xử lý đăng ký.

2.    Thời gian đăng ký: Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 07/08/2021

Vậy các sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định và thường xuyên truy cập tài khoản để cập nhật thời khóa biểu học tập chính thức.

      Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích