THÔNG BÁO về việc đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư/cử nhân toàn cầu (GCP) đối với sinh viên khóa 2020

THÔNG BÁO về việc đăng ký học Chương trình đào tạo kỹ sư/cử nhân toàn cầu (GCP) đối với sinh viên khóa 2020,

cụ thể như sau:

1. Các ưu điểm khi tham gia chương trình GCP:

- Tất cả sinh viên có kết quả xếp loại học tập từ loại Giỏi trở lên được cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định.

- Sinh viên được đào tạo tăng cường tiếng Anh thông qua việc bổ sung các học phần tiếng Anh chuyên ngành và giảng dạy các học phần chuyên môn bằng tiếng Anh;

- Được tạo điều kiện, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, tham  gia  các  câu  lạc  bộ chuyên môn, các cuộc thi sinh viên giỏi, cuộc thi về ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và tham gia các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế của Nhà trường như chương trình trao đổi sinh viên (chương trình 2+2, 2+3, 3+1…), chương trình thực tập sinh quốc tế;

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm tại những doanh nghiệp, tập đoàn lớn có hợp tác đào tạo với Nhà trường;

- Giảng viên giảng dạy được đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ toàn thời gian ở nước ngoài, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, uy tín trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

- Tài liệu học tập và tham khảo bằng Tiếng Anh, cung cấp miễn phí.

2. Điều kiện đăng ký

- Sinh viên đã trúng tuyển vào Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn trong kỳ tuyển sinh năm 2020;

- Điều kiện cụ thể: Sinh viên tham gia chương trình GCP phải đủ điều kiện như sau:

TT

Ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện

Ghi chú

1

Công nghệ Thông tin

60

Điểm Tiếng Anh 1
từ 8.0 trở lên

Căn cứ vào chỉ tiêu sẽ xét thí sinh có điểm Tiếng Anh 1 theo thứ tự từ cao xuống thấp

2

Quản trị kinh doanh

60

Điểm Tiếng Anh 1
từ 7.0 trở lên

*Ghi chú: 

Để đảm bảo khả năng tham gia các lớp học phần thuộc chương trình GCP và đảm bảo chuẩn đầu ra tiếng Anh, trong suốt quá trình học tập theo chương trình này, sinh viên phải tuân theo các điều kiện sau:

- Không được phép rút ra khỏi danh sách lớp học. 

- Nếu sinh viên có điểm tổng kết trong năm học dưới 2.0 (Trung bình) sẽ bị đưa ra khỏi lớp GCP và chuyển về lớp học theo chuyên ngành đại trà tương ứng, cụ thể:

+ Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm với ngành Công nghệ Thông tin.

+ Chuyên ngành Thương mại điện tử với ngành Quản trị kinh doanh.

- Hằng năm, tùy theo nhu cầu và số lượng sinh viên hiện tại của các lớp GCP, Nhà trường sẽ bổ sung sinh viên vào các lớp này. Sinh viên được bổ sung vào lớp khi thỏa mãn điều kiện tại mục 2.1 này.

3. Hình thức đăng ký

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ http://daotao.vku.udn.vn/sv/ để đăng ký;

- Sinh viên in phiếu đăng ký tham gia chương trình đào tạo GCP (ký và ghi rõ họ tên), nộp về Khoa quản lý đào tạo sau khi có thông báo quay trở lại học tập bình thường.

4. Thời gian đăng ký và thông báo kết quả

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 20/07/2021;

- Thông báo kết quả trên cổng thông tin đào tạo: Sau ngày 21/07/2021.

Ghi chú: Sau ngày 21/07/2021, sinh viên có thể đăng nhập tài khoản cá nhân của mình trên Cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ http://daotao.vku.udn.vn/sv/ để xem cụ thể kết quả và các thông tin cá nhân, lớp, lịch kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh…

 
Phòng Đào tạo.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích