Thông báo về việc đăng ký định hướng chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2021

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng về kế hoạch triển khai đăng ký và phân lớp định hướng các chuyên ngành đào tạo cho khóa 2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo và hướng dẫn đăng ký chuyên ngành đào tạo cho sinh viên khóa 2021, cụ thể như sau:

1.   1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu

TT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Khoa quản lý đào tạo

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật phần mềm

380

Khoa học máy tính

 

Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật)

30

Mạng và an toàn thông tin

70

IoT-Robotics

70

Truyền thông đa phương tiện

70

2

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương mại điện tử

80

Kinh tế số và Thương mại điện tử

 

Digital marketing

140

2.   2. Nguyên tắc đăng ký, xét và mở lớp chuyên ngành

2.1.      2.1. Nguyên tắc đăng ký chuyên ngành

- Sinh viên đăng ký bằng hình thức trực tuyến tại hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành nào thì được đăng ký vào các chuyên ngành thuộc ngành đó, không được đăng ký sang các chuyên ngành thuộc ngành khác. Sinh viên bắt buộc đăng ký tất cả các chuyên ngành của ngành đào tạo tương ứng (05 chuyên ngành đối với ngành Công nghệ thông tin, 02 chuyên ngành đối với ngành Quản trị kinh doanh), sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

 - Sinh viên không được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký chuyên ngành sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

2.2.      2.2. Nguyên tắc xét chuyên ngành

- Việc xét chuyên ngành được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng sinh viên đăng ký; sinh viên chỉ được xét vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Điểm xét chuyên ngành là điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo thang 10.

- Tiêu chí phụ đối với các sinh viên bằng điểm xét chuyên ngành ở cuối danh sách:

+ Đối với ngành Công nghệ thông tin là điểm học phần Tin học đại cương;

+ Đối với ngành Quản trị kinh doanh là điểm học phần Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

- Sinh viên đăng ký chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật) sẽ được phỏng vấn trước khi xếp lớp.

2.3.  2.3. Điều kiện mở lớp chuyên ngành

- Số lượng đăng ký tối thiểu để mở lớp chuyên ngành là 40 sinh viên, việc mở lớp dưới 40 sinh viên do Hiệu trưởng quyết định.

- Sinh viên đăng ký chuyên ngành không mà không đủ số lượng mở lớp sẽ được chuyển sang chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng tiếp theo. Nếu có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, nhà trường sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

3.   3. Tổ chức đăng ký

3.1.      3.1. Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên từ lớp 21IT1 đến 21IT8 ngành Công nghệ thông tin và sinh viên lớp 21BA1, 21BA2, 21BA3 ngành Quản trị kinh doanh. Sinh viên các lớp chương trình toàn cầu không đăng ký chuyên ngành.

3.2.      3.2. Hình thức đăng ký:

- Sinh viên đăng nhập vào trang website:http://daotao.vku.udn.vn/sv/ để đăng ký chuyên ngành.

- Sinh viên in phiếu đăng ký chuyên ngành (ký và ghi rõ họ tên), nộp về Khoa quản lý đào tạo.

3.3.      3.3. Thời gian đăng ký: Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 12/05/2022.

Sau thời gian trên, những sinh viên không đăng ký sẽ không được xếp lớp và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề phát sinh.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích