Thông báo về cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Trường Đại học Kalasin tổ chức

Thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Trường Đại học Kalasin tổ chức.
- Chủ đề: The impact of Covid-19 on Students Learning: Difficulties and Opportunities
- Đối tượng: Sinh viên các trường đại học ký kết hợp tác với Trường Kalasin.
- Thể lệ cuộc thi: Thí sinh tham gia sẽ gửi video dài 5 phút, trình bày bằng tiếng Anh về bài hùng biện của mình tới địa chỉ email: sattra.sa@ksu.ac.th trước ngày 28/01/2022.
- Tiêu chí chấm điểm:
+ Nội dung: 40 điểm
+ Trình bày: 30 điểm
+ Ngôn ngữ: 30 điểm
Tổng: 100 điểm (tham khảo file đính kèm để biết thêm chi tiết)
Kính đề nghị các khoa cử 02 sinh viên tham dự và gửi danh sách về phòng KHCN & HTQT trước ngày 14/01/2022.
 
 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích