Thông báo tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng (Đợt 1 năm 2022)

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên trình độ đại học và cao đẳng về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau:

1.Nhóm tốt nghiệp đúng hạn:

- Trình độ đại học: Ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (khóa học 2017-2022);

- Trình độ cao đẳng: Tất cả các ngành của khóa học 2019-2022.

2. Nhóm tốt nghiệp trễ hạn:

- Trình độ đại học: Ngành Quản trị kinh doanh (khóa học 2017-2021);

- Trình độ cao đẳng: Tất cả các ngành từ khóa học 2018-2021 trở về trước.

(Thông tin chi tiết tại file kèm theo)

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích