Thông báo tiếp nhận sinh viên thực tập đợt 01 năm 2023 của Trung tâm VNPT-IT KV3

Phòng KHCN&HTQT chuyển thông tin tiếp nhận sinh viên thực tập đợt 1 năm 2023 của Trung tâm VNPT_IT KV 3,

cụ thể như sau

  • Thời gian tiếp nhận thực tập: Từ 06/02/2023 đến hết 10/02/2023(Sau thời gian này, đơn vị sẽ kết thúc tiếp nhận đợt 01 năm 2023)
  • Ngành tiếp nhận: Sinh viên các ngành liên quan đến lĩnh vực CNTT
  • Vị trí thực tập: Dev, BA, Tester, ATTT, Quản trị hệ thống…
  • Số lượng tiếp nhận: 100 sinh viên
  • Địa điểm thực tập: Trung tâm VNPT-IT khu vực 3 – Số 344 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
  • Sinh viên thực tập sẽ được đào tạo đầy đủ các công cụ phát triển PM chuyên nghiệp của Tập đoàn VNPT trong thời gian 02 tuần trước khi chính thức thực tập thực chiến.

Đầu mối liên hệ của Trung tâm VNPT-IT KV3: Ông Lê Thanh Tuyển – Trưởng phòng Tổng hợp – ĐT: 0913.494.555 – email: tuyenlt@vnpt.vn  để đơn vị thuận tiện trong công tác tiếp nhận và bố trí CB hướng dẫn được chu đáo.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký cấp giấy giới thiệu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h0FmUpyte6ZRrxFtgBE28h0tktOlKdY6/edit#gid=226659598

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích