Thông báo thi sơ tuyển đội tuyển Olympic Tin học VKU

Thân mời tất cả các bạn sinh viên (cho cả các bạn đã đăng ký và các bạn chưa đăng ký tham gia đội tuyển Olympic) tham dự tham dự vòng thi sơ tuyển, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 17h00, Chủ Nhật, ngày 10/10/2021.

2. Tổng thời gian làm bài: 180 phút (từ 17h00 đến 20h00);

3. Số lượng bài (problem): 7 bài từ đơn giản đến khó.

4. Hình thức thi: Trực tuyến trên hệ thống online.vku.udn.vn

5. Hướng dẫn cách thức thi và nộp bài:

- Sinh viên truy cập vào hệ thống (sử dụng chức năng Login) bằng tài khoản đã đăng ký;

- Nếu sinh viên chưa có tài khoản, hãy sử dụng chức năng Sign Up để đăng ký một tài khoản mới.

Lưu ý phải sử dụng email liên hệ là email của VKU cung cấp (@vku.udn.vn);

- Kích chọn menu Contests - Chọn vòng thi "Sơ tuyển VKU_Olympiad_Team 2021";

- Lựa chọn bài (problems) để làm trên máy tính cá nhân, sau đó kích vào nút lệnh "Submit solution" để copy/paste mã nguồn vào.

- Lưu ý, lựa chọn đúng ngôn ngữ lập trình mà sinh viên sử dụng để viết code, trước khi kích vào nút lệnh "Submit" để nộp bài.

- Thời gian giới hạn trên mỗi test (Time limit) cho mỗi bài là 1.0s, riêng với ngôn ngữ Python là 3.0 s.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích