Thông báo thay đổi chính sách tài khoản Google Education của Nhà trường

Hiện nay chính sách Google Education đã thay đổi, tất cả các tài khoản Giáo dục trong đó có Trường VKU giới hạn dung lượng là 100Tb và mỗi sinh viên chỉ giới hạn tối đa 20Gb (Chính sách áp dụng từ tháng 05/2022) https://support.google.com/a/answer/10403871?hl=en

Vì vậy, với chính sách mới này, Tổ Triển khai Tin học hóa & Chuyển đổi số thông báo tới Sinh viên trường VKU ưu tiên dọn dẹp lại tài nguyên lưu trữ cho phù hợp với việc phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học. Những tài nguyên không phù hợp những tiêu chí trên Sinh viên nên có biện pháp lưu trữ trên các thiết bị vật lý khác.

Sau tháng 05/2022 các tài khoản vượt quá giới hạn và không tuân thủ chính sách mới sẽ bị chặn một chiều.

Trân trọng!

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích