Thông báo: Sinh viên nhận tiền hoàn trả BHYT

Theo như Thông báo về việc sinh viên nhận hoàn trả BHYT nộp thừa ngày 17/12/2021, hiện tại còn nhiều sinh viên chưa lên nhận tiền, vì vậy đề nghị sinh viên xem lại Thông báo ngày 17/12/2021 theo đường Link: https://vku.udn.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nhan-hoan-tra-tien-bao-hiem-y-te-nop-thua.html , nếu có tên trong danh sách đến tại phòng KHTC vào khung thời gian:

Thứ 2,4,6: Buổi sáng từ 8h00 - 11h00, Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 để nhận lại tiền hoàn trả. Gặp Cô Thân

Danh sách nhân hoàn trả BHYT bổ sung (đợt 2): File đính kèm

Lưu ý: Khi đi sinh viên mang CMND/ thẻ sinh viên bản phô để nộp và bản chính để đối chiếu. 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích