Thông báo rà soát việc xử lý kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học_Đợt 1, Học kỳ 2, Năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học_Đợt 1, Học kỳ 2, Năm học 2021-2022.
Sinh viên xem và kiểm tra kết quả điểm tổng kết của Học kỳ 2, năm học 2021-2022 tại trang cá nhân của sinh viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, các bạn sinh viên vui lòng email đến phòng Đạo tạo: daotao@vku.udn.vn để được giải đáp. 
Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên hết ngày 11/8/2022. Sau thời gian này, mọi vấn đề của các bạn sinh viên sẽ không được giải quyết.

Danh sách sinh viên dự kiến Buộc thôi học: File đính kèm

Danh sách sinh viên dự kiến Cảnh báo kết quả học tập: File đính kèm

 

Ghi chú:

Những sinh viên thuộc khóa K20, K21 và những sinh viên đang tham gia học tập trong học kỳ hè sẽ được xét ở đợt 2.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích