Thông báo rà soát việc xử lý kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học Khóa 2021, Học kỳ 1, Năm học 2021-2022 (Lần 2)

Phòng Đào tạo Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học Khóa 2021, Học kỳ I, Năm học 2020-2021.
Sinh viên xem và kiểm tra kết quả điểm tổng kết của Học kỳ I, năm học 2021-2022 tại trang cá nhân của sinh viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, các bạn sinh viên vui lòng email đến phòng Đạo tạo: daotao@vku.udn.vn để được giải đáp. 
Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên trước ngày 31/5/2022. Sau thời gian này, mọi vấn đề của các bạn sinh viên sẽ không được giải quyết.

 

Danh sách sinh viên bị xử lý học tập Khóa 2021: File đính kèm

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích