Thông báo phúc khảo kết quả thi Khảo sát năng lực ngoại ngữ dành cho sinh viên đợt thi ngày 05&06/11/2022.

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN-ĐHĐN gửi Công văn số 1795/ĐHNN-KT&ĐBCLGD về việc phúc khảo kết quả thi KSNL ngoại ngữ dành cho sinh viên các CSGDTV thuộc Đại học Đà Nẵng đợt thi ngày 05&06/11/2022.

link cụ thể xem bên dưới

https://drive.google.com/drive/folders/1aRDIILTikz4XycWQDU96smcXnsU4FdK-

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích