Thông báo phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN đợt thi ngày 18/12/2022.

CÔNG VĂN SỐ 46 ĐHNN KT&BĐBCLGD VV PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SV CÁC CSĐT THUỘC ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 18.12.2022

Phòng KT&ĐBCLGD kính gửi  văn số 46/ĐHNN-KT&ĐBCLGD về việc  phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN đợt thi ngày 18/12/2022.

link 

https://drive.google.com/drive/folders/1381y9I7UKDEiJI9jpGMgLYO9c2KR2FVk?usp=share_link

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích