Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần - HK 1 - 2021-2022 - Khóa 2021

Thực hiện theo Kế hoạch Đào tạo năm học 2021-2022, sau khi kỳ thi Học kỳ 1 năm học 2021-2022 kết thúc, Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCL) thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi kết thúc học phần – Khóa 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: 

Từ ngày 08/04/2022 đến hết ngày 14/04/2022

2. Hình thức nộp đơn: 

- Sinh viên tải đơn và điền thông tin theo đường dẫn dưới đây và nộp đơn trực tiếp tại Phòng KT&ĐBCL: V.A111: https://forms.gle/jDDRyFv8BBJF5QQf6

3. Lưu ý

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo.

- Sinh viên ghi rõ lý do phúc khảo, Phòng KT&ĐBCL chỉ xét những đơn có lý do chính đáng, hợp lý và sẽ thông báo cho sinh viên.

- Trường chỉ tổ chức phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ, không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp (nếu có thắc mắc sinh viên có thể trao đổi với giảng viên giảng dạy hoặc chấm thi).

- Điểm sau khi chấm phúc khảo sẽ là điểm cuối cùng của sinh viên.

Những sinh viên có nhu cầu phúc khảo điểm thi phải làm đơn theo mẫu, nộp đúng thời gian theo thông báo. Hết thời gian quy định, sinh viên không có quyền phúc khảo bài thi./.

 

Phòng KT&ĐBCL.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích