Thông báo Phỏng vấn với sinh viên Khóa 2021 đăng ký Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật)

Phòng Đào tạo thông báo lịch phỏng vấn xếp lớp với sinh viên Khóa 2021 đăng ký chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật) cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện phỏng vấn:

- Thứ 7 ngày 14/5/2022: buổi sáng bắt đầu lúc 9h00, buổi chiều lúc 13h30

- Chủ nhật ngày 15/5/2022: buổi sáng bắt đầu lúc 8h00, buổi chiều lúc 13h30

2. Địa điểm: Phòng dư án K.A108

3. Thành phần:

- Công ty Cổ phần giáo dục NIX

- Sinh viên Khóa 2021 đăng ký chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật)

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (tăng cường tiếng Nhật) bắt buộc phải tham gia phỏng vấn mới được xếp lớp tiếng Nhật.

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích