Thông báo nộp và lịch bảo vệ Đề án 3 khóa 21

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023 và kế hoạch thực hiện đề án 3, Khoa KTS&TMĐT thông báo lịch nộp và bảo vệ đề án, cụ thể như sau

-  Ngày 10/06/2023: Bảo vệ Đề án 3

+ Thời gian: 07h30-11h30

+ Hình thức trực tiếp

+ Địa điểm: tùy theo từng hội đồng (sẽ gửi danh sách hội đồng sau)

+ Lưu ý: Slide tiếng anh và thuyết trình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy khả năng.

üThời gian trình bày: 10 phút/nhóm

- Nộp bcng báo cáo đề án: Nộp Báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, cỡ chữ 13. Báo cáo chỉ sử dụng bìa cứng, không giấy gương, được chỉnh chu về mặt hình thức và phải có điểm và chữ ký xác nhận của GVHD. Hạn nộp: ngày 06/06/2023.

-Đđim np: Văn phòng Khoa Kinh tế số và TMĐTPhòngD206, Toà nhà D1,tầng 2 khu K

+Thời gian:Busántừ 8h00-11h00, Buổi chitừ 14h00–16h00

Khoa KTS&TMĐT

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích