Thông báo nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ I năm học 2023-2024 với các nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ CẦN NỘP

1. Chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước

Đối tượng và hồ sơ cần nộp thực hiện theo mục II - V của Hướng dẫn số 935/HD-ĐHVH ngày 30/6/2023 ( https://bom.so/qSRddk )

2. Chính sách hỗ trợ đối với sinh viên con CBVC đang công tác tại Đại học Đà Nẵng

- Đối tượng: Con của CBVC - NLĐ đang công tác tại cơ quan/trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

- Hồ sơ cần nộp: Đơn đề nghị giảm học phí có xác nhận là con của CBVC - NLĐ đang công tác tại cơ quan/trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

          II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

          1. Thời gian: Từ ngày 24/8/2023 đến ngày 31/8/2023.

          2. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên, Phòng A.105 khu V - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

          3. Lưu ý:

          - Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo. Nếu thực hiện không đúng quy định, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

          - Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

          III. RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHÍNH SÁCH.

          1.Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng miễn, giảm học phí KHÔNG phải nộp bổ sung hồ sơ (xem phụ lục 1 tại đây https://bom.so/qSRddk)

          2. Danh sách sinh viên hưởng chế độ miễn, giảm học phí PHẢI nộp bổ sung hồ sơ(xem Phụ lục 2 tại đây: https://bom.so/qSRddk ).

          3. Danh sách sinh viên hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập PHẢI nộp bổ sung hồ sơ (xem Phụ lục 3 tại đây: https://bom.so/qSRddk).

          4. Danh sách sinh viên hưởng chế độ trợ cấp xã hội PHẢI nộp bổ sung hồ sơ(xem Phụ lục 4 tại đây: https://bom.so/qSRddk ).

          5. Danh sách sinh viên con cán bộ viên chức công tác tại cơ quan/trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng hưởng chế độ giảm 50% học phí  PHẢI nộp bổ sung hồ sơ(xem Phụ lục 5 tại đây: https://bom.so/qSRddk ). 

          6. Tải mẫu đơn kèm theo

          - Mẫu 01 -CĐCS/CTSV: Đơn đề nghị miễn giảm học phí (https://bom.so/qSRddk )

          - Mẫu 02 -CĐCS/CTSV: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (https://bom.so/qSRddk )

          - Mẫu 03 -CĐCS/CTSV: Đơn đề nghị hỗ trợ học tập ( https://bom.so/qSRddk )

          - Mẫu 04 -CĐCS/CTSV: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội ( https://bom.so/qSRddk )

          - Mẫu 05 -CĐCS/CTSV: Đơn xác nhận thôn đặc biệt khó khăn (https://bom.so/qSRddk )

          - Mẫu 06 -CĐCS/CTSV: Đơn xác nhận vùng cao, vùng dân tộc thiểu số ( https://bom.so/qSRddk )

           Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023 - 2024 sinh viên được biết và thực hiện nộp hồ theo đúng đối tượng và thời gian quy định; trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đầy đủ Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết. Đề nghị các Khoa đôn đốc giảng viên chủ nhiệm phối hợp triển khai cho sinh viên. Mọi thông tin phản hồi về Phòng Công tác sinh viên (e-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn), chuyên viên: cô Nguyễn Thị Nga (ĐT: 0236.3667.129 - liên lạc trong giờ hành chính).

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích